RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

برش تصویر

شما می توانید تصویر را به بخش های مورد نیاز برش بزنید.

تبدیل به تصویر خاکستری

شما می توانید تصاویر را از تصاویر رنگی به تصاویر خاکستری تبدیل کنید.

تبدیل تصاویر

"تبدیل تصویر" شما را قادر می سازد تا تصاویر از یک فرمت به فرمت دیگر تبدیل نمایید. برای فایل های از نوع jpg. می توانید کیفیت تصویر را نیز تعریف کنید.

تغییر سایز تصاویر

شما می توانید سایز تصاویر را به صورت درصدی یا مقدار کامل (px) تغییر دهید و گزینه اختیاری نیز وجود دارد که نسبت ابعاد تصویر را حفظ می کند.

چرخش تصویر

شما می توانید تصویر را به اندازه 90 درجه (در هر دو جهت عقربه های ساعت و برعکس) بچرخانید یا تصویر را بصورت عمودی یا افقی درآورید.