RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

استفاده مجدد از محتوای ساخت یافته

محتوای ذخیره شده به صورت ساختیافته ، روش های متنوعی را برای نمایش اطلاعات محصول یا محتوا در اختیار شما قرارمیدهد( مانند پیشنمایش ، توضیحات مختصر،جزئیات فنی و غیره).

ایجاد صفحات دلخواه بدون برنامه نویسی

شما میتوانید بدون برنامه نویسی، صفحات دلخواه خود را ایجاد کنید.برای مثال شما میتوانید یک صفحه از نوع محصول با فیلدهای دلخواهی مانند نام ، رنگ ، کد ، و ... که توصیف کننده مشخصات و ویژگی های محصول شما هستند ایجاد کنید.

ذخیره محتوا در جداول استاندارد پایگاه داده

هر صفحه دلخواه یک جدول در پایگاه داده سیستم دارد که بصورت اتوماتیک ایجاد میشود.این معماری فواید بیشتری نسبت به ذخیره محتوا بصورت XML دارد:
 • کارایی بالا - جداول پایگاه داده ای استاندارد کارایی بالاتری نسبت به ذخیره محتوا بصورت XML در فیلدهای جدول ، ارائه میدهند . شما براحتی میتوانید شاخص های خود را ایجاد و کارایی پایگاه داده خود را بهینه سازی کنید.
 • انسجام داده ها - همه داده ها دارای نوع هستند (text/integer/decimal/etc.)
 • پرس و جوی آسان - براحتی میتوانید عبارات WHERE یا ORDER BY بنویسید محدودیت های XSLT را ندارید.همچنین میتوانید پرس و جوهای دلخواه خود را برای انتخاب محتوا در سیستم تولید و از آنها استفاده کنید.
 • ادغام آسان - از آنجایی که داده در جداول پایگاه داده استاندارد ذخیره میشوند میتوانید آنها را از طریق هر نوع برنامه کاربردی مورد استفاده قراردهید.

طراحی فرم های ورود داده

ویراستارها میتوانند از طریق واسط کاربر بدون نیاز به کدنویسی ، بشکلی ساختیافته که قابلیت سفارشی سازی نیز دارد محتوا را وارد کنند. انواع متنوع داده ای (short text, long text, integer, decimal, boolean, file, date-time, etc.) و انواع متنوعی از فیلد ها برای انتخاب دراختیار شماست.
 • textbox
 • HTML editor
 • checkbox or checkbox list
 • radio buttons
 • file upload
 • drop-down list
 • date-time picker
حتی میتوانید برای مثال ، جهت واکشی داده های بیرونی به داخل سایت یا ایجاد قوانین پیشرفتۀ اعتبار سنجی نوع دلخواه خود را برای فیلد تعریف شده تولید کنید.

حتی میتوانید آرایش فرم ورود اطلاعات را از طریق یک طراح آنلاینِ فرم و مبتنی بر مرورگر به دلخواه خود طراحی کنید.

هرفیلدی دارای تعداد زیادی خصیصه است مانند ، خصیصه های طراحی ، قوانین اعتبارسنجی داده های ورودی ، پیغام دلخواه در صورت بروز خطا در ورود اطلاعات و ...