RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

برچسب زدن

به هرنوع سندی/صفحه ای میتوان برچسب زد. زدن برچسب به شما امکان میدهد تا بتوانید براحتی مقالات ، اخبار ، محصولات و هرنوع محتوایی را که بر روی سایت خود دارید بر اساس موضوع، آنها را گروه بندی کنید.

تعریف روابط چند به چند برای سندها

همچنین در ریما شما میتوانید برای اسناد/صفحات روابط چند به چند تعریف کنید.از این قابلیت برای نمایش چیزهایی مانند "مقالات مرتبط" ، "محصولات مشابه" و ... استفاده کنید.هر رابطه دارای نام مختص به خود است مانند "مشابه محصول است" و این نام ها کاملا دلخواه هستند و شما میتوانید بسته به نوع رابطه ای که تعریف میکنید نام متناسب با آن را برای رابطه انتخاب و تعریف کنید.

ساختار سلسله مراتبی محتوی

در ریما کل محتوای سایت بصورت یک انبارۀ سلسله مراتبی ذخیره میشود.میتوان اسناد را در قالب پوشه ها (فولدرها) یا بخش هایی از سایت که بیانگر فهرست می باشند سازماندهی کرد.با استفاده از ایجاد "سند لینک شده"  که معادل ایجاد میانبر در سیستم ویندوز است ، میتوان یک سند/صفحه را در داخل فهرست های مختلفی قرار داد. 

فهرست ها

به همراه ساختار سلسله مراتبی محتوا در ریما و امکان برچسب زنی می توانید از دسته بندی ها در جاهایی که نیاز به دسته بندی های بیشتری دارید استفاده کنید.این دسته بندی ها میتوانند توسط مدیران تعریف شوند و تولید کنندگان محتوا هم میتوانند دسته بندی های خودشان را تعریف کنند.