RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

پشتیبانی از WebDAV

با استفاده از WebDAV میتوانید فایل های ذخیره شده بر روی ریما را در کامپیوتر خود بصورت محلی باز کنید یا آنها را ویرایش و یا با نسخه جدید جایگزین نمایید.همه این کارها بدون نیاز به دانلود و بارگذاری مجدد انجام میشوند.

تنظیمات امنیتی

شما میتوانید به ازای هر عمل خاصی که کاربر یا یک نقش میتواند انجام دهد مجوزهای لازم را تعریف کنید.

گردش کاری و نسخه بندی

از آنجایی که با سندهای بارگذاری شده بر روی ریما، همانند صفحات سیستم رفتار میشود ، این اسناد میتوانند ار امکاناتی از قبیل گردش کاری ، برسی / خاتمه بررسی و نسخه بندی استفاده کنند.شما براحتی میتوانید تغییرات اعمال شده بر روی اسناد را تایید و آنها را به مرحله بعدی گردش کار ارسال ، آرشیو ، یا بر روی سایت منتشر کنید.