RIMA

نگاشت نیازمندی ها

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

1.2.نگاشت نیازمندی ها

هنگام تحلیل نیازمندی های عملکردی که در فاز قبلی بدست آمده اند از رویکردهای زیر برای برقراری ارتباط بین نیازمندی ها و امکانات و قابلیت های سیستم ریما استفاده می کنیم. با انجام این کار، ایده های بهتری در ارتباط با الزامات زمانی و منابع در اختیار ما قرار خواهد گرفت. بررسی درست و برنامه ریزی باعث می شود تا ما در زمینه کاری که انجام می دهیم به اهداف واقع بینانه تری دست پیدا کنیم و از اضطراب ها و تاخیرهای ناشی از اهداف غیر واقعی و غیر قابل دسترس پرهیز کنیم.

آشنایی با قابلیت های درونی سیستم ریما


انتخاب قابلیت درست در ریما برای هر کدام از نیازمندی های استخراج شده مستلزم آن است تا توسعه دهندگان با سیستم مدیریت محتوای ریما و آنچه که این سیستم ارائه می دهد کاملا آشنا باشند. مثل هر کاری، در طول گذر زمان هر قدر با سیستم کار شود آشنایی با آن سیستم نیز بیشتر خواهد شد اما مسئله مهم اینجاست که از کجا باید شروع کرد؟ ما در ریما منابع آموزشی و اطلاعاتی متنوعی را در اختیار توسعه دهندگان و برنامه نویسان خود قرار داده ایم تا آن ها بتوانند با آرامش خاطر وظیفه محوله را به سرانجام برسانند.

  • مستندات سیستم
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • ویدئوهای آموزشی

ارزیابی عملکردهای درونی سیستم ریما


وقتی که با بررسی امکانات ریما به یک گزینه رسیدیم که از نظر ما می تواند هدف را برآورده کند سعی می کنیم تا کلیه جوانب کار با آن امکان انتخاب شده را بطور کامل بررسی کنیم. این بررسی ما را به این نتیجه می رساند که آیا استفاده از این امکان می تواند نیازمندی های عملکردی استخراج شده برای پروژه را به سرانجام مطلوب برساند یا خیر. اگر جواب مثبت بود یا لااقل عمده هدف ما را برآورده کرد ، بررسی می کنیم ببینیم که آیا می توانیم آن را توسعه دهیم تا همه نیازها را برآورده کند یا خیر.

بسط قابلیت های داخلی


اگر به این نتیجه رسیدیم که برای برآورده شدن نیازمندی های عملکردی پروژه لازم است تا سیستم ریما را توسعه دهیم سه مطلب را در نظر می گیریم :

  1. در مورد راهکار های بسط و توسعه قابلیت های داخلی ریما و یا ایجاد یک راهکار جدید، بررسی هایی را انجام می دهیم.
  2. ابتدا بررسی می کنیم که آیا دیگر امکانات موجود در سیستم می توانند نیاز ما را مرتفع کنند یا نه تا از دوباره کاری پرهیز شود.
  3. در مورد هزینه های توسعه قابلیت های داخلی و یا ایجاد یک راهکار جدید بررسی هایی را انجام می دهیم.

ایجاد قابلیت های جدید


چنانچه متوجه شویم که ریما امکانی را برای حل نیازمندی ها ارائه نکرده است و با توسعه آن هم نمی توانیم اهداف خود را برآورده کنیم کارهای زیر را انجام می دهیم

  • سعی می کنیم تا راهکاری را معماری کنیم که از قابلیت های ریما استفاده کرده و توسعه و نگهداری آن کم هزینه باشد.
  • راهکار را به نحوی طراحی می کنیم تا مباحثی مانند قابلیت توسعه در آینده و قابلیت نگهداری در آن کاملا رعایت شوند.
  • بررسی می کنیم که آیا قابلیت هایی در سیستم وجود دارند که راهکار ما را تحت تاثیر قرار دهند؟ (مثلا همگام سازی، وب فارم، گردش کار)