RIMA

انتخاب نوع پروژه و مدل پیاده سازی

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

2.2.انتخاب نوع پروژه و مدل پیاده سازی

در اغلب موارد مشاهده می شود که توسعه دهندگان  بدون توجه به اینکه ممکن است برخی از امکانات مد نظر برای پروژه در آن مدل قابل اجرا و پیاده سازی نباشد از مدل های رایج برای پیاده سازی و اجرای پروژه استفاده می کنند. در این بخش به مواردی اشاره می شود که با استفاده از آن ها مناسب ترین مدلی را که می تواند نیازهای توسعه دهندگان و کسب و کار مشتریان را برآورده کند، برای اجرای پروژه انتخاب می شوند.

انتخاب نوع صحیح پروژه در ریما

اگر قرار باشد سایت را بر روی سرویس های ابری آژور مستقر کنیم، نوع پروژه انتخابی microsoft azure خواهد بود. در غیر اینصورت نوع پروژه را از بین دو نوع زیر بر اساس یکسری پارامترهای خاص انتخاب خواهیم کرد.

 1. Website
 2. Web Application

انتخاب مدل توسعه و اجرای پروژه

ما عمدتا از دو نوع مدل یعنی portal engine یا mvc استفاده می کنیم. از مدل های aspx و aspx+portal engine در موارد خاص استفاده می کنیم. چون به نقاط ضعف آن ها آگاهی داریم. در واقع انتخابی که انجام می دهیم بسیار وابسته به سیستم ریما است و اینکه چه مدل هایی به چه شکلی و با چه کیفیتی پشتیبانی می شوند.

 Portal Engine :

 • وقتی که استفاده از آن حیاتی است :
  • اگر قابلیت هایی که قصد ایجاد آن ها را داریم فقط در این مدل پشتیبانی می شوند از portal engine استفاده می کنیم.
 • وقتی که مزیت های آن زیاد است :
  • براحتی و سریع می توانیم سایت را مستقر کنیم
  • قالب ها را به راحتی و از طریق واسط مدیریتی سیستم با استفاده از مرورگر می توانیم تغییر دهیم.
  • این امکان را به مشتریان می دهد تا بدون آموزش های فنی خاصی از قابلیت های پویای سیستم بهره مند شوند.
 • سایر ملاحظات :
  • بهترین مدل که بطور کامل توسط ریما پشتیبانی می شود.
  • بسیاری از پروژه ها را با استفاده از این مدل اجرا کرده ایم.

MVC :

 • وقتی که استفاده از آن حیاتی است :
  • نیاز به کنترل کامل بر روی نمایش سایت
  • نیازمند اتوماسیون های تست باشیم.
  • لازم باشد تا لایه های نمایش سایت و داده جدا از هم باشند
 • وقتی که مزیت های آن زیاد است:
  • نیازمند عملکرد بالا باشد.
 • ملاحظات دیگر:
  • این مدل باعث می شود تا مشتریان ما برای توسعه بخش های پویای سایت یا پروژه خود به توسعه دهنده وابسته باشند.
  • روشی است که اغلب وب سایت ها در دات نت به سمت آن حرکت خواهند کرد.

ASPX Template

 • وقتی که استفاده از آن حیاتی است :
  • مشتری سایتی دارد که ملاحظات زمانی و هزینه ای مانع از توسعه آن از ابتدا می شود.
 • وقتی که مزیت ها زیاد است:
  • نیازمند کنترل بهتر بر روی کدهای html هستیم.
  • نیازمند کنترل کامل بر روی چرخه حیات قالب صفحات هستیم.

ASPX + Portal Engine :

 • وقتی که استفاده از آن حیاتی باشد:
  • وقتی لازم است تا قابلیت هایی به وب سایت موجود (نوع aspx) اضافه شود که فقط در مدل portal engine از آن ها پشتیبانی می شود.

پیدا کردن کامپوننت های صحیح

برای این منظور باید درک درستی از نحوه تبدیل کدهای html به کامپوننت های ریما داشته باشیم (در مدل های portal engine, aspx template, aspx+ portal engine) به مثال های زیر توجه کنید :

قابلیت کامپوننت ها
نمایش اطلاعات دارای ساختار repeater, datalist, grid, universal viewer etc.
نمایش اطلاعات غیر ساختاری editable region, static html, static text etc.
ورود اطلاعات توسط کاربر online-form, rating, poll, forum etc.
تعاملات login form, search, newsletter subscription etc.
طراحی و چینش columns, tabbed, collapsible panel etc.
 

تحلیل قالب های HTML

مراحل زیر را انجام می دهیم تا بدانیم کدام قسمت های قالب را می توانیم در ریما براحتی ایجاد کنیم
 • شناسایی کامپوننت های عمومی که باید در مستر پیج استفاده شود.
 • شناسایی آرایش عمومی صفحات (مانند زیر صفحات، تک ستونه، دو ستونه و ...)
 • شناسایی اجزاء یک قالب (مانند منو، لیست ها و ...)
 • شناسایی قالب های مشترک(مانند، صفحاتی که دارای اجزاء یکسان هستند )
 • شناسایی رفتار کامپوننت ها :
  • قابلیت استفاده مجدد
  • مبتی بر محتوا
  • قابل ویرایش توسط کاربر
  • امکان شخصی سازی