RIMA

آزمون پسرفت / رگراسیون

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

1.4.آزمون پسرفت / رگراسیون

هنگام آزمون موارد پیاده سازی شده به مسائلی توجه می کنیم : 1- شناسایی و مورد توجه قرار دادن مسائل و ایرادات در طول برگزاری فرآیند آزمون : استفاده از ابزارهای عیب یابی متنوعی که در ریما تعبیه شده اند. 2- انجام آزمون ها در محیط های شبیه سازی شده که مانند محیط حقیقی پروژه عمل می کنند.

آزمون های غیر عملکردی

وقتی که در حال اجرای آزمون های مربوط به کارایی، ظرفیت و بار هستیم مسائل بسیار زیادی مورد توجه ما هستند :

 • پایه عملکرد سیستم را تعریف می کنیم.
 • نتایج آزمون چه هستند و هدف چیست.
 • بر اساس نوع آزمون ها و نواحی که تحت آزمون قرار می گیرند (front end، back end، محیطی)بهترین ابزارها بری آزمون انتخاب می شوند.
 • در هر زمان فقط یک تغییر اعمال می شود و سپس تاثیر آن تغییر بر روی عملکرد سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • تمرکز بر روی بهینه سازی یا نواحی که می توانند ما را به نتایج بهتری برسانند.
 • اجرای آزمون ها در محیط هایی که کاملا مشابه با محیط اصلی پروژه شبیه سازی شده اند :
  • اجرای آزمون ها در سرور محلی هرگز نمی تواند گویای عملکرد سیستم بر روی سرورهای میزبانی باشد. مثلا اجرای تست بار بر روی یک سرور محلی نمی تواند کارایی سیستم را در حالی که بر روی سرور میزبان قرار دارد، مشخص کند و نتیجه گیری شود که اگر بر روی سرور محلی درست عمل می کند پس حتما بر روی سرور میزبانی هم درست عمل خواهد کرد. در واقع متغیرهای بسیاری وجود دارند که در کارایی تاثیر دارند. (مانند اتصالات شبکه بین سرور و پایگاه داده، پیکربندی سخت افزاری سرور یا مسائل مرتبط با فایل های مستقر بر روی سرور).
 • حفظ سازگاری محیط آزمون که باعث می شود بتوانیم نتایج بدست آمده از آزمون ها را با هم مقایسه کنیم.

آزمون های عملکردی

وقتی که وب سایتی را مورد آزمایش قرار می دهیم به مسائل مهمی که ذیلا اشاره می شود توجه ویژه ای داریم :

 • آزمایش همه سناریو های از قبل طراحی شده بصورت اتوماتیک
  • آزمایش انواع مرورگرها (مرورگرهای مطرح و نسخه های در حال استفاده)
  • استفاده از مکانیزم Unit Testing
  • آزمون مجتمع
 • بررسی صحت عملکرد وب سایت بر روی انواع دستگاه ها مانند موبایل یا دسکتاپ یا تبلت و انواع مرورگرهایی که از قبل تعیین شده اند و سایت باید بر روی آن ها درست عمل کند.
 • امنیت :
  • بررسی پیکربندی، حساب های کاربری بدون رمز عبور.
  • استفاده از ابزارها و سرویس های ثالث جهت انجام آزمون های نفوذ پذیری