RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

اضافه کردن توضیحات و تعیین نسخه

وقتیکه کار ویراستار با ویرایش سند/صفحه تمام شد و تصمیم گرفت تا عمل بررسی سند را خاتمه دهد کارهای زیر را هم میتواند انجام دهد :
  • تعیین شماره بدون درنظر گرفتن شمارۀ نسخه های قبلی برای نسخه جدید
  • افزودن توضیحات درباره تغییراتی که اعمال کرده است تا کاربران دیگر نیز از تغییرات اعمال شده مطلع گردند.

بررسی / خاتمه بررسی

یک سند را میتوان قبل از ویرایش از طریق واسط کاربری مربوط به ویرایش سند بسادگی و فقط با یک کلیک قفل کرد.بعد از انجام ویرایش های لازم بر روی سند یا محتوا ، با یک کلیک دیگر میتوان آن سند را از حالت قفل خارج کرد تا سند/صفحه در دسترس کاربران دیگر قرار بگیرد.

ترکیب با گردش کار

قفل محتوا میتواند بصورت عمومی برای کل سایت فعال شود یا میتواند در ترکیب با یک گردش کاری و برای اسنادی که در حوزه آن گردش کاری قراردارند مورد استفاده قراربگیرد