RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

اضافه کردن رویداد ها در Outlook

ریما بصورت اتوماتیک فایل های ics تولید میکند که شرکت کننده ها میتوانند آن را در outlook خود اضافه کنند.

مدیریت رویدادها و شرکت کننده ها

شما میتوانید رویدادها را ازطریق بخش مدیریتی سیستم ریما مدیریت کنید.شما میتوانید محدوده زمانی ثبت نام و ظرفیت مورد پذیرش  را برای هر رویداد مشخص کنید.وقتی که بازدید کننده ها ثبت نام کردند میتوانید از طریق بخش مدیریتی آنها را بررسی و درصورت تغییر در رویداد میتوانید با ارسال ایمیل کلیه ثبت نام کننده ها را از تغییرات در رویداد ثبت نامی آگاه سازید.