RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

پیکربندی دلخواه فیلد ها

در ایجاد جداول دلخواه از همان روشی استفاده شده است که در تعریف انواع سند استفاده شده است. با استفاده از این امکان شما میتوانید هر تعداد جدول پایگاه داده با فیلدهای دلخواه را ازطریق واسط کاربری مبتنی بر مرورگر ایجاد و در پایگاه داده ریما ذخیره کنید.
وقتیکه فیلدی را تعریف میکنید تعداد متنوعی از انواع داده ای (nvarchar, text, decimal, datetime, integer, etc.) و کنترل های لازم برای نحوه دریافت ورودی (textbox, drop-down list, HTML editor, checkbox و کنترل هایی که شما میتوانید بدلخواه خود تولید و استفاده کنید) را جهت انتخاب دراختیار دارید.

قابل ویرایش کردن جداول دلخواه برای کاربران

وقتیکه جداول دلخواه خود را تعریف میکنید میتوانید آن را در اختیار کاربران خود قرار دهید تا ورود داده داشته باشند.

کنترل دسترسی به جداول دلخواه

به ازای هرجدول دلخواهی که ایجاد میکنید میتوانید نحوه دسترسی به آن را نیز پیکربندی کنید مانند اینکه چه کسانی میتوانند در جدول رکورد ایجاد کنند یا آن رکورد را ویرایش یا حذف نمایند.