RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

تقویم رویداد

همراه ریما برای صفحه ای که در آن تقویم رویداد برای رویدادهایی مانند سمینارها ، کنفرانس ها و وبینارها و ... نمایش داده میشود یک قالب ارائه شده است.شما میتوانید از این قالب استفاده کنید و آن را به دلخواه خود ویرایش کنید یا از آن بعنوان نمونه برای نمایش تقویم رویداد استفاده کنید.