RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

نظرات و دیدگاه ها

ماژول رتبه بندی محتوا با فرم های نظرات نیز ترکیب شده است بنابراین شما میتوانید از آنها در نظرات اعلامی کاربران در باره محصولات خود نیز استفاده کنید.
وب سایت در حال تکمیل شدن می باشد