RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

نحوه عملکرد

این ماژول فیلترینگ در سیستم ریما به شما اجازه می دهد تا کلماتی (هر نوع متن) که به صورت ناخواسته در وب سایت شما منتشر می شوند را تعریف کنید. زمانیکه یک کاربر متنی شامل عبارات یا کلمات نامناسب را وارد می کند، یک فعالیت از پیش تعریف شده اجرا می شود.

انتخاب فعالیت دلخواه هنگام تشخیص عبارات نامناسب

شما این حق انتخاب را خواهید داشت که پس از تشخیص عبارت یا کلمه نادرست وارد شده توسط کاربر چه فعالیتی روی دهد :

  • حذف کلمه از متن بدون هیچ جایگزینی
  • جایگذاری کلمه با کلمه از قبل تعریف شده
  • تولید گزارش توهین
  • ارسال متن وارد شده جهت تایید قبل از انتشار آن
  • رد کردن عبارت وارد شده و نمایش یک پیغام هشدار

می توان به صورت جداگانه برای هر نوع عبارت یا کلمه ای یک فعالیت خاص پیکربندی کرد. شما می توانید چندین فعالیت را جهت تشخیص یک عبارت یا کلمه نامناسب با هم ترکیب کنید.

اعمال فیلترینگ در سرار سایت

این ماژول به بخش های زیر اعمال می شود :

پشتیبانی از عبارات منظم

همچنین تعریف عبارات و کلمات نامناسب به صورت رشته متنی، این قابلیت را به شما می دهد تا عبارات منظم و با قاعده ای را تعریف کنید. عبارات منظم، قابلیت استفاده از فیلترینگ کلمات نامناسب در سطح دیگر را می دهد و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا الگوها در ورودی متن کاربر را پویش کنند.