RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

ارائه انواع تخفیف ها

جهت افزایش فروش، خرید های چندگانه مانند "3 تا بخر، یکی رایگان ببر" یا "یکی بخر، نصف قیمت خرید جایزه بگیر" را پیشنهاد دهید. یا خرید های رایگان به همراه خرید های مشخصی مانند "خرید یک تی شرت و دریافت یک جنس رایگان" را پیشنهاد دهید.

شما می توانید به آسانی دوره زمانی یک پیشنهاد ، تنظیم زمان شروع  و پایان خودکار را تعریف کنید، همچنین می توانید تعداد دفعات پیشنهاد که  به همراه سفارش اعمال می شوند ، محدود کنید.

ابزار افزایش فروش

پیشنهادات عالی خود را جهت افزایش فروش و سود با ارائه تخفیفات به مشتریان خود پیشنهاد دهید. مشتریان جدید و قدیم خود را با ارائه پیشنهادات وسوسه انگیز جذب کنید و محبوبیت برند خود را افزایش دهید.

همانند سایر راهکارهای ارائه شده در سیستم ریما، پنل تجارت الکترونیک به صورت قابل درک و ملموس و با کاربری آسان طراحی شده است و بنابراین شما می توانید بر روی افزایش وفاداری مشتریان خود و افزایش فروش تمرکز کنید و نیاز به درگیری با جزئیات تخصصی نیست.

تخفیفات هدفدار

سیستم ریما نه تنها شما را در ارائه تخفیفات بیشتر جهت افزایش مشتریان با فعال کردن تولید کوپن با قابلیت توزیع آسان را فراهم آورده بلکه شما را قادر می سازد تا به گروه مشخصی از مشتریان هدف (مانند همه کاربران، فقط کاربران ثبت نام شده، نقش های خاص) تخفیفات ویژه تری پیشنهاد دهید.

پیشنهادات مناسب و معقول، تجربه مشتریان و وفاداری آن ها به برند شما را افزایش می دهد که این بزرگترین دارایی شما محسوب می شود.