RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

مدیریت یکپارچه بنر

از آنجایی که ماژول مدیریت بنر بصورت یکپارچه با ریما طراحی و پیاده سازی شده است نیازی به پرداخت هزینه های اضافی جهت توسعه ماژول مشابه یا خرید سیستم مدیریت بنر ندارید.بنابراین میتوانید به سرعت بنرهای خود را آماده و در سایت از آنها استفاده کنید.

نظارت بر بنرها

سیستم مدیریت بنر آمارهایی را راجع به هربنر ارائه میکند که میتواند به شما در ارزیابی تاثیر گذاری آنها کمک کند.همچنین ماژول توکار گزارش ساز به ازای هر بنر گزارش هایی را در اختیار شما قرار میدهد که با استفاده از آنها میتوانید تشخیص دهید کدام نوع بنرها عملکرد بهتری داشته اند.

کنترل آسان محتوای پویا

بازاریاب ها و مدیران براحتی میتوانند بدون دانش فنی یا نیاز به کمک تیم فنی براحتی بنرها را ایجاد ، مدیریت و نمایش دهند.بنرها به هر شکل دلخواهی میتوانند در سایت قرار بگیرند.