RIMA

امکانات سیستم مدیریت محتوای ریما

ریما مجموعه ای از بهترین امکانات را جهت مدیریت سایت برای شما فراهم آورده است

آزمون A/B

ماژول خلاقانۀ آزمون A/B به شما امکان میدهد بتوانید انواع نامحدودی از گونه های یک صفحه را آزمایش کنید.زمانیکه قصد دارید دو طراحی یا پیام را ارزیابی کنید ، میتوانید مخاطبان خود را به دوبخش تقسیم کنید بطوریکه یک بخش از آنها نسخه کنترلی را دریافت کنند و بخش دیگر نسخه رفتاری را.در همین راستا گزارش های تولید شده به شما کمک میکنند تا بتوانید صفحه ای را که در طراحی یا رساندن پیام شما به مخاطب موفق تر عمل کرده است شناسایی کنید.چنانچه از قبل مشخص کنید که کدام بخش از مخاطبان باید در آزمون شرکت داده شوند سریعتر میتوانید به هدف و نتایج دست پیدا کنید.هنگام ارزیابی تغییرات پر ریسک ، جهت کاهش تاثیرات منفی این تغییرات میتوانید ترافیک صفحه را محدود کنید.
با آزمون A/B میتوانید طراحی و پیامی را که منتج به تبدیلات بیشتر شده اند را پیدا کرده و از آنها استفاده کنید.

تسلط کامل

برخلاف سیستم های مشابه ، ماژول آزمون A/B نیازی به استفاده از دیگر ابزارها و برنامه های خارج از سیستم ندارد و به شما امکان میدهد تا بدون داشتن دانش فنی خاصی آزمون را ایجاد ، مدیریت و تحلیل کنید.

واسط کاربری به شما امکان میدهد تا بر روی آزمون ها و نتایج آنها کاملا تسلط داشته باشید ، یعنی میتوانید بهینه سازی کنید ، بهینه سازی بدون آنکه لازم باشد ایده های خود را با توسعه دهندگان درمیان بگذارید. از اینرو میتوانید هر جزئیاتی را آزمایش کنید و صفحه یا عناصری از صفحه را که اثر گذاری بیشتری داشته اند، شناسایی نمایید.

گزراش های لحظه به لحظه

واسط کاربری راهکار بازاریابی آنلاین با استفاده از گزارش های لحظه ای به شما امکان میدهد تا تاثیر آزمون ها بر روی رفتار مشتری را ردگیری کنید.
شما میتوانید نظارت کنید که کدام صفحات یا گونه ها بهترین عملکرد را داشته اند و نسخه های موفق را شناسایی و تکامل بدهید.همچنین میتوانید از ابزارهای اندازه گیری مانند متدولوژی احتساب (counting) و اهداف تبدیل (conversion goals) استفاده نمایید.